Skip to main content

Contributie

Vitae Taekwon-Do is aangesloten bij Taekwon-Do International Nederland (TIN), de landelijke Taekwon-Do bond en bij de International Taekwon-Do Federation (ITF), de wereldbond.

De Vitae Taekwon-Do contributie bedraagt:

Losse les                    € 7,50

Tot en met 17 jaar      € 20,- per maand, plus eenmalig € 5,- inschrijfkosten.

Vanaf 18 jaar              € 25,- per maand, plus eenmalig € 5,- inschrijfkosten.

De contributie dient per kwartaal vooraf betaald te worden, uiterlijk op de 28e van de laatste maand van het lopende kwartaal.

De opzegtermijn is uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende kwartaal.

De bondscontributie (TIN) bedraagt € 40,- per jaar en eenmalig € 5,- inschrijfkosten.

De bondscontributie wordt berekend naar rato van het aantal kwartalen in het lopende jaar, en dient in het eerstvolgende kwartaal te worden voldaan.

Wat krijg je hiervoor?

  • Les van een ITF gecertificeerde Taekwon-Do instructeur.
  • De mogelijkheid om een landelijk erkend examen af te leggen, exclusief examenkosten.
  • Een TIN diploma van je behaalde examen.
  • Een bondspaspoort waarin je vorderingen worden bijgehouden.
  • Een lidmaatschapsnummer waarmee je wordt opgenomen in het TIN-ledenbestand waarin je Gup- of Dan-niveau landelijk wordt bijgehouden.
  • Je Dan niveau wordt ook bij de ITF bijgehouden, waardoor een eenmaal behaalde Dan wereldwijd erkend wordt en blijft.
  • Gratis deelname aan landelijke trainingen (ongeveer 4 x per jaar). Deze trainingen vinden plaats in Vianen.
  • Je mag deelnemen aan TIN wedstrijden en andere door de TIN georganiseerde evenementen. De kosten hiervoor worden per evenement medegedeeld.
  • Het regelen van alle benodigdheden via je instructeur.

Voor deelname aan TIN activiteiten geldt wel dat je een officiële ITF Dobok moet hebben, deze is te bestellen via je instructeur.