Skip to main content

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt Europese eisen aan de bescherming van persoonsgegevens.
Vitae Taekwon-Do voldoet aan deze nieuwe privacy-wet die op 25 mei 2018 is ingegaan.
Dit wil zeggen dat de persoonsgegevens van de leden goed beschermd zijn en dat er alles aan gedaan wordt om deze ook in de toekomst beschermd te houden.

Dit wil onder andere zeggen dat:

  • alleen die gegevens worden opgeslagen die nodig zijn voor de ledenadministratie (tbv de communicatie, facturatie en het vervaardigen van diploma’s)
  • een deel van de gegevens wordt doorgegeven aan de TIN-ledenadministratie, waarmee Vitae Taekwon-Do een verwerkersovereenkomst heeft conform de AVG
  • er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan
  • ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • als er toch gegevens aan derden worden verstrekt, dit uitsluitend gebeurt met uw expliciete schriftelijke toestemming

Uw instructeur,

Sahyun Peter Vergroesen